Demolácia objektu na Hore – Košice

Investor: REMESLO, ZH
Objednávateľ: ENVIGEO, a.s.
Doba realizácie: 02-03/2010

Demolácia nedostavaného objektu bytového domu z monolitického železobetónu. Demolžcia spodnej stavby. Všetok odpad bol zhodnotený na mieste. Po ukončení prác boli zrealizované hrubé terénne úpravy.