Demolácia objektu – pneuservis A.R.S. spol. s r.o.

Investor: Granvia Construction, s.r.o.
Objednávateľ: ALSPO SK s.r.o.
Obdobie realizácie: 07/2009-08/2009

Demolácia objektov pneuservisu A.R.S. spol. s r.o. v Banskej Bystrici systémom ručného rozoberania interiérov a postupného strojného rozoberania budov. Búracie práce boli realizované na administratívnej budove, budove vlastných dielní pneuservisu a budove skladu. Po odstránení budov boli demolované spevnené plochy, lapače olejov (vrátane likvidácie nebezpečných odpadov). Následná technická rekultivácia areálu pre ďalšiu výstavbu.