Demolácia objektov vo vojenskom priestore LEŠŤ

Objednávateľ: LEDIC SLOVAKIA export s.r.o.
Doba realizácie: 03/2016 – 04/2016

Predmetom diela bola kompletná demolácia troch stavebných objektov (SP 09 Škola, SO 13 Bytová jednotka 12b a SO 14 Bytová jednotka 60b). Práce boli prevedené vrátane triedenia, naloženia a odvozu sutiny v rámci staveniska a jej zhodnotenia povoleným mobilným zariadením na zhodnocovanie odpadov.

Objednávateľ: LEDIC SLOVAKIA export s.r.o.
Doba realizácie: 03/2016 – 04/2016

Predmetom diela bola kompletná demolácia troch stavebných objektov (SP 09 Škola, SO 13 Bytová jednotka 12b a SO 14 Bytová jednotka 60b). Práce boli prevedené vrátane triedenia, naloženia a odvozu sutiny v rámci staveniska a jej zhodnotenia povoleným mobilným zariadením na zhodnocovanie odpadov.