Demolácia objektov v areáli Starej Nemocnice

Investor: Stredoslovenský srdcovo cievny ústav a.s.
Objednávateľ: L-STAV, s.r.o.
Doba realizácie: 11/2014 – 12/2014

Demolácia pavilónov patológie a biochémie.