Demolácia mosta – Brezno

Investor: STRABAG, s.r.o.
Objednávateľ: STRABAG, s.r.o.
Doba realizácie: 11/2009

Demolácia mosta bola realizovaná metódou postupného rozoberania.