Demolácia chatiek a RD – výstavba R1

Investor: Granvia Construction, s.r.o.
Objednávateľ: ALSPO SK, s.r.o.
Doba realizácie: 06-11/2009

Búracie práce zahŕňali vyčistenie budúceho staveniska Rýchlostenj cesty R1, úsek I/66 Severný obchvat: Banská Bystrica od záhradných chatiek, rodinných domov, pivníc a čiernych skládok odpadu.