Búranie rodinného domu – Kremnica

Kremnica

Objednávateľ: Ing. Milan Smolár
Doba realizácie: 2/11

Demolácia rodinného domu metódou postupného rozoberania budov a následné drvenie stavebného odpadu v mieste vzniku za pomoci mobilného drviča RESTA.