Búranie objektov v areály Sólo – IV. Etapa

Ružomberok

Investor: MONDI SCP, a.s.
Objednávateľ: MONDI SCP, a.s.
Doba realizácie: 05/12 – 06/12

Búracie práce na objektoch SO 12/1 Balenie a sklad kotúčov PM6. S0 12/2 PM6, SO 7 Čerpacia stanica, SO 7/1 Usadzovacia nádrž 2x, SO7/2 Stáčacie miesto, Časť koľajovej dráhy.