Búranie objektov na Skuteckého ulici

Banská Bystrica

Objednávateľ: CONTRAX PLUS, spol. s r.o.
Doba realizácie: 05/2015

Demolácia výrobných priestorov a hál v centre mesta Banská Bystrica.