Búracie práce v priestoroch Letiska Sliač

Objednávateľ: HES-COMGEO spol. s r.o.
Doba realizácie: od 10/2020 – 12/2020
Popis: Predmetom diela bola asanácia nasledovných objektov v priestoroch kasární Sliač: Komín, Železobetónové prístrešky, Kotolňa, Sklad Zemiakov. Súčasťou BP bola aj recyklácia stavebného odpadu.