Búracie práce v areály CHEMOSVIT

Svit

Investor: CHEMOSVIT, a.s.
Objednávateľ: CHEMOSTAV, a.s.
Doba realizácie: 6/11

Objekt 94 – prestavba a prístavba objektu výroby BOPP fólií, Svit v rozsahu: Demolácia časti objektu 100.2 Južná prístavba, drvenie stavebného odpadu z demolácie, drvenie stavebného odpadu zo skládok v areály závodu.