Búracie práce v areály CHEMOSVIT, a.s.

Svit

Investor:CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Objednávateľ: CHEMOSTAV, a.s.
Doba realizácie: 05/2014

Odstránenie SO 31 a 31.a. Demolácia oceľovej konštrukcie a výplní.