Búracie práce Košice – Krásna

Investor: Mesto Košice
Objednávateľ: Mesto Košice
Doba realizácie: 03/2016 – 04/2016

Kompletné odstránenie chátrajúcej stavby, vrátane odstránenia náletových krovísk, spevnených plôch a komunikácií. Odvoz vybúraného materiálu na povolenú skládku odpadov.