BP MONDI SCP SOLO 2018

Investor: Mondi SCP, a.s.
Objednávateľ: Mondi SCP, a.s.

Doba realizácie: 12/2018 – 01/2019

Predmetom diela bola asanácia nasledovných objektov v areály spoločnosti MONDI SCP, a.s.:

SO 38 Predmielenie, SO 38/1 Extrúder, SO 42 Kotolňa, SO 46 Sklad zber. papiera, SO 47 Sklad paliet a SO 201 Potrubný most