BP Kultúrny dom Nemecká

Investor: Obec Nemecká
Objednávateľ: Obec Nemecká

Termín realizácie: 04/2018