Cesta k bezpečnej premávke na Donovaloch

donovaly oprava cesty

Donovaly patria k jedným z najnavštevovanejších rekreačných stredísk na Slovensku. V zime sú tieto kopce Nízkych Tatier obľúbenou destináciou pre vyznávačov zimných športov,  ostatné mesiace ľudí lákajú mnohé ľahké aj náročné turistické trasy. Rozšírený cestovný ruch počas celého roka a veľa kamiónovej dopravy prechádzajúcej týmto horským priechodom si už vyžiadalo svoju ,,daň“ v podobe zlého stavu vozovky a rôznych iných dopravných komplikácií.

Profesionáli z PEMAX-u

Rekonštrukcia a modernizácie hlavnej cesty prechádzajúcej cez Donovaly a vedúcej až do Ružomberku bola viac než nutná. Jedna z firiem, ktorá sa tu aktuálne podieľa na stavebných, zemných a búracích prácach, je banskobystrická stavebná firma PEMAX. Aj vďaka dlhoročným skúsenostiam v rekonštrukciách cestných komunikácií vyhrala súťaž na obnovu a zefektívnenie úseku cesty I/59.

Trio: zemné, búracie a stavebné práce

Zemné a výkopové práce predstavujú úkony spojené s úpravou terénu v tomto prípade kvôli dopravnej infraštruktúre, ale firma realizuje tieto práce aj za účelom vybudovania inžinierskych sietí či výstavby budov. Patrí sem napríklad vyčistenie a úprava územia, odstránenie ornice a lesnej pôdy, zemné a výkopové práce v horninách, v zemníkoch, hĺbenie jám a rýh, doprava výkopovej zeminy či zhodnocovanie výkopovej zeminy.

Pri demolovaní a búraní musia dbať na dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov a legislatívy v oblasti životného prostredia. Firma PEMAX na búracie práce používa nové moderné stroje Caterpillar. Okrem búrania budov, priemyselných objektov, hál a priemyselných technológií bez ohľadu na druh použitej konštrukcie, realizujú aj poradenskú činnosť v súvislosti s búracími prácami, či vybavenie povolenia na odstránenie stavby.

Stavebná činnosť PEMAX-u pozostáva hlavne z realizácie inžinierskych stavieb, napr. výstavba spevnených plôch a komunikácií, budovanie kanalizácii a vodovodov, čističiek odpadových vôd,  opravy inžinierskych sietí a podobne. 

Cez Donovaly so zdržaním

Už minulý rok sa začala rozsiahla modernizácie cestného ťahu I/59, ktorá zapríčiňuje občasné zdržanie a zápchy na rôznych úsekoch. Zahŕňa napríklad rekonštrukcie mostov, rekonštrukciu priepustov a vozovky, úpravu krajníc na predpísanú šírku, odvodnenie vozovky, výmenu dopravného značenia, rekonštrukciu autobusových zastávok, chodníkov, úpravu vjazdov, obnovenie priechodov pre chodcov s osvetlením atď.

Čo pribudne na ceste

Zvolenská stavebná firma PEMAX sa podujala ,,prekopať“ a vylepšiť veľmi nebezpečný úsek cesty situovaní medzi Novou hoľou a dedinou Mistríky. Predmetom stavby je vybudovanie samostatných pruhov pre odbočenie na existujúcich úrovňových križovatkách, a tým zvýšiť kapacitu a priepustnosť cesty I/59. V minulosti museli návštevníci obce Donovaly prechádzať  či niekedy až ,,utekať“ cez túto frekventovanú cestu, ktorá oddeľuje turistami vyhľadávané atrakcie ako Donovalkovo na jednej stranelanovku na Novú hoľu s bobovou dráhou na strane druhej. Vybudovaním tretieho mosta pre peších v blízkosti údolnej stanice lanovky sa zvýši bezpečnosť turistov nielen v zimnom období.

Myslia aj na životné prostredie

Stav cestnej komunikácievysoké dopravné zaťaženie spôsoboval v danom úseku v obci Donovaly zvýšenú nehodovosť a spomaľoval dopravu. Stavba, na ktorej spoločnosť realizuje zemné, búracie a stavebné práce rieši celý rad technických opatrení, ktoré pomôžu zvýšiť plynulosť cestnej premávky, jej bezpečnosť a zároveň kapacitu hlavnej dopravnej komunikácie vedúcej cez obec Donovaly, čím sa znížia negatívne účinky dopravy aj na životné prostredie v tomto chránenom území.