Búranie objektov v areály Sólo – VII. Etapa

Investor: MONDI SCP, a.s.
Objednávateľ:MONDI SCP, a.s.
Doba realizácie: 07/12 – 10/12

SO 19 Sklad MTZ, SO 22 Požiarny sklad, SO 25 Sklad, So33 Rozvlákňovanie, SO 33/1 Výrobňa paliet, SO 34 Bufet, SO 54/1 Stolárska dielňa, SO 54/2 Garáž, So 54/3 Dielňa, časť potrubného mosta medzi SO 33 a SO 6/9 v celkovej dĺžke 88m.