Skládka Rakovice

Objednávateľ: ENVIGEO, a.s.
Doba realizácie: 08/12 -10/12

Zemné práce Rakovice – Skládka odpadov IV. Etapa – 1 a 2 časť.