Skládka odpadov – Husák *

Husák

Objednávateľ: ENVIGEO, a.s.
Doba realizácie: 06/2015 – 08/2015

Príprava územia, výkop telesa skládky – 30000 m3, realizácia minerálneho tesnenia skládky.

* v realizácii