R2 Pstruša – Kriváň

Objednávateľ: ROCK-Build s.r.o.
Doba realizácie: 05/2014 – 12/2014

Realizácia vystužených násypov dialničného telesa – systém Terramesh – objem cca 125000 m3.