Oprava komunikácie Balog nad Ipľom

Balog nad Ipľom

Objednávateľ: MARTIFER SOLAR SK s.r.o.
Doba realizácie: 03/11

Oprava existujúcej komunikácie a úprava pláne s výkopom v priestoroch solárnej elektrárne v obci Balog nad Ipľom.