I/72 Zbojská, Sedlo – Tisovec, Čertová dolina

Investor: Slovenská správa ciest
Objednávateľ: Minova Bohemia s.r.o., organizačná zložka
Doba realizácie: 10/2014 – 07/2015

Odkop skalnej steny, 35000 m3 v triede 5-7.