I/72 Zbojská, Sedlo – Tisovec, Čertová dolina

Zbojská

Objednávateľ: Minova Bohemia s.r.o., organizačná zložka
Doba realizácie: 07/2013 – 12/2013

Odkop skalnej steny, 10000 m3 v triede 5-7.