I/72 Zbojská, Sedlo – Tisovec, Čertová dolina

Zbojská

Objednávateľ: Minova Bohemia s.r.o., organizačná zložkak
Doba realizácie: 09/2014 – 12/2014

Odkop skalnej steny, 20000 m3 v triede 5-7.