Dielne pod dráhami Zvolen

Objednávateľ: AGNOS s.r.o.
Doba realizácie: 09/12

Odstránenie stavby – Dielne pod dráhami, zbúranie, odstránenie základov a následná rekultivácia pozemku a odvoz stavebného odpadu – Zvolen.