Balog nad Ipľom

Objednávateľ: I.K.M. Reality Staving BB
Doba realizácie: 03/11 – 11/11