Administratívna budova Marius Pedersen – Šalková

Investor: MARIUS PEDERSEN a.s.
Objednávateľ: MARIUS PEDERSEN a.s.
Doba realizácie: 07/12 – 09/12

„Dostavba administratívnej budovy Marius Pedersen — skládka B. Bystrica, Šalková v rozsahu dostavba administratívnej budovy, zdravo-technika a elektroinštalácie“.