demolačné práce

29. apríla 2024
búracie práce recyklácia stavebného odpadu

Od demolácie k recyklácii: aká je cesta stavebného odpadu u nás

V dnešnej dobe je spracovanie stavebného odpadu nielen environmentálnou nevyhnutnosťou, ale aj ekonomickou výhodou. Proces recyklácie začína už pri demolačných prácach a pokračuje cez rôzne etapy spracovania až po konečné využitie recyklovaných materiálov. Stavebný odpad predstavuje jednu z najväčších environmentálnych výziev súčasnosti. Ako súčasť environmentálneho úsilia sa na Slovensku kladie dôraz na efektívne spracovanie stavebného odpadu, […]