PEMAXPLUS s.r.o.

Realizácia stavebných objektov:
ENVIGEO, a.s. – Výstavba kanalizácie, vodovodu a komunikácií Dunajská Lužná
ROCK-Build s.r.o. – Spevnené plochy Bučina Zvolen
ROCK-Build s.r.o. – Prevádzkový areál ROCK-Build, Priemyselný park Šalková

Búracie práce:
MONDI SCP – Asanácia objektov v areály spoločnosti

Zemné práce:
ENVIGEO, a.s. – Skládka odpadov Kostolné