PEMAXPLUS s.r.o.

Realizácia stavebných objektov:
Sylvo invest, s.r.o. – Spevnené plochy, kanalizácia – Obytný súbor Quarteto
ROCK-Build s.r.o. – Spevnené plochy Bučina Zvolen
ROCK-Build s.r.o. – Prevádzkový areál ROCK-Build, Priemyselný park Šalková
Doprastav, a.s. – Stavebné práce I/65 Kremnica – Kremnické bane – SO202, SO203, SO224

Zemné práce:
ENVIGEO, a.s. – Skládka odpadov Nový Tekov, Bzenica, Kostolné
CENTROMEDIAN, s.r.o. – Zemné práce na výstavbe Parkovacieho domu Urpín